Пресметнете времето и разходите за производство

Качете дизайна за бродерия, въведете параметрите и сте готови — бързо и лесно!

Калкулаторът Melco е безплатен онлайн инструмент в помощ на бродирането. Използва се за изчисляване на времето и разходите за изработването на бродерия, както и за анализ на цялостното производство. Ако притежавате няколко бродировъчни машини, той може да изчисли коя е най-рентабилна, както и колко време и какъв е потенциалът за спестяване. Вземат се предвид следните фактори: Оперативни разходи, ръчен труд, разходи за инвестиция и поддръжка и данните за дизайна на бродерията.

Изчислете сега

Какво изчислява калкулаторът Melco?

Подходящия брой глави и правилната машина за бродиране

Ако използвате оптимален брой глави, можете до голяма степен да намалите разходите за производство. Калкулаторът Melco Ви показва бързо и лесно правилния брой глави за бродиране за всяка задача — включително потенциала за икономии.

Изборът на подходящия брой глави може да бъде значително предимство на пазара, тъй като Ви помага да поддържате конкурентоспособността си.

Изчисляване на времето за производство

Изчисляването на времето за производство е много важно в бродерията, в противен случай ще настъпят сериозни закъснения при доставките. В зависимост от броя бодове, прекъсването на конеца и смяната на цветовете може да има най-различни последици. Затова силно се препоръчват точните изчисления.

В най-развитите страни разходите за труд до този момент заемат най-големия дял от разходите в бродерията. Следователно сравнението на времената за производството на една поръчка от различни машини е от значение. Колкото по-ефективно използвате този човешки капитал, толкова повече пари се спестяват — което в крайна сметка дори помага при осигуряването на работни места.

Изчисляване на разходите за бродерия

Управлението на разходите е съществено за Вашия успех. В сферата на бродирането въпросът е малко по-сложен и трябва да се вземат предвид много разходни фактори. Ако цените са прекалено ниски, ще загубите пари, а ако са прекалено високи, ще се лишите от поръчки. С калкулатора Melco най-накрая получавате пълен контрол над своите разходи!

Възвръщаемост на инвестициите за нов проект

Бихте ли искали да научите дали си струва инвестицията в нов проект или машина? Изчислете възвръщаемостта на инвестицията (ROI) и ще разберете! Също така ще разберете колко време ще отнеме амортизацията на инвестицията. Това сравнение показва потенциала за икономии за определен период от време. Ако вземете разходите за Вашата инвестиция и ги разделите на това число, ще получите ROI. Резултатът ще Ви помогне да направите проекта си атрактивен за инвеститори и банки.